Spółdzielnia Pracy Kominiarzy w Wadowicach

Spółdzielnia zatrudnia 50 pracowników kominiarskich, z których 40 posiada kwalifikacje mistrza kominiarskiego, a pozostali to czeladnicy oraz osoby pobierające naukę w zawodzie kominiarza.

Pracownicy nasi oprócz dyplomów mistrza lub czeladnika kominiarskiego, posiadają liczne certyfikaty ukończenia kursów dokształcających, organizowanych przez Korporację Kominiarzy Polskich lub firmy prowadzące szkolenia z zakresu nowoczesnych technik kominowych i systemów odprowadzania spalin oraz systemów wentylacyjnych.

Nasze usługi wykonywane są nie tylko tradycyjnymi narzędziami kominiarskimi, ale także najnowszej generacji elektronicznymi urządzeniami pomiarowymi, analizatorami spalin oraz kamerami kominowymi.

Naszym nadrzędnym celem jest rzetelność i fachowość wykonywanych usług, gdyż do prac specjalistycznych kierowani są wyłącznie pracownicy posiadający wymagane prawem kwalifikacje i umiejętności.

Wojciech Malik - Prezes Zarządu ​